De Efficiëntie van RegioFilling: Innovatie en Duurzaamheid in de Apothekersmarkt

In de hedendaagse apotheekmarkt zijn twee termen van belang: LocalFilling en CentralFilling. Echter, de sector ondergaat momenteel een transformatie. Apothekers beginnen samen te werken in clusters, een fenomeen dat bekend staat als RegioFilling. Maar wat houdt RegioFilling precies in en hoe verandert dit de dynamiek in de apotheekmarkt? In dit artikel duiken we dieper in deze innovatieve benadering.

Local Filling vs Central Filling

LocalFilling is de technische term voor het lokaal en in eigen beheer sorteren en etiketteren van medicijnverpakkingen. Dit model biedt apotheken de flexibiliteit om snel te reageren op de behoeften van hun patiënten, omdat alles intern wordt beheerd en uitgevoerd. CentralFilling daarentegen houdt in dat het sorteerproces plaatsvindt op één centrale locatie in Nederland, meestal bij de groothandel. Hier worden medicijnen centraal verpakt en geëtiketteerd, waarna ze gesorteerd en verzonden worden naar de apotheken. Beide methoden hebben hun eigen voordelen en nadelen:

Local Filling:

Local Filling biedt de mogelijkheid om de logistiek binnen een apotheek van A tot Z te automatiseren met een relatief lage investering. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen ten opzichte van Central Filling. Echter, deze aanpak vereist een initiële investering in automatisering, wat voor sommige apotheken een drempel kan zijn.

Central Filling:

Central Filling zorgt ervoor dat recepten altijd gesorteerd en geordend worden aangeleverd, wat de werklast van de apotheker vermindert. Aan de andere kant leidt deze methode tot een vermindering van de autonomie van de apotheek, waardoor deze steeds afhankelijker wordt van de groothandel. Bovendien heeft de apotheker minder inzicht in de status van de bestelling op receptniveau.

 

Samenvattend hebben beide methoden hun voordelen en nadelen, maar Local Filling kan financieel voordeliger zijn en leiden tot meer rendement in de apotheek.

Van Local- of Central Filling naar RegioFilling

Op de huidige apothekersmarkt zijn er diverse uitdagingen, waaronder een groot medicijntekort en een aanzienlijk tekort aan personeel. Het is begrijpelijk dat apotheken nog niet kiezen voor automatisering, aangezien er al veel andere urgente zaken spelen. Deze problemen zijn echter niet nieuw, en we zien dat de markt steeds meer neigt naar RegioFilling. Maar wat houdt dit precies in?

RegioFilling betekent dat apotheken steeds vaker gezamenlijk recepten klaarmaken binnen hun eigen omgeving, wat kan variëren van een stadsgebied of dorp tot een bredere regio. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van geavanceerde sorteerautomaten zoals Speed Filling, Easy Filling en Roto Filling van FarmaSort B.V. Deze systemen helpen apotheken om efficiënter te werken en de werkdruk te verlagen, wat bijdraagt aan een betere dienstverlening aan patiënten.

Voordelen van RegioFilling

RegioFilling biedt tal van voordelen voor apotheken die besluiten samen te werken binnen een regionale structuur. Een van de belangrijkste voordelen is de kostenbesparing: apothekers kunnen de operationele kosten delen terwijl ze hun eigen identiteit behouden. Dit model zorgt voor een efficiëntere werkwijze doordat apotheken gebruikmaken van de RegioFilling-locatie en profiteren van de snelheid van een regionale werkwijze dichtbij huis.

De kwaliteit en snelheid van de service worden aanzienlijk verbeterd. Ongeveer 70% tot 90% van de recepten is doorgaans op dezelfde dag al gereed en terug in de apotheek. Dit zorgt voor een snelle en betrouwbare dienstverlening aan patiënten. Bovendien wordt de zorg en logistiek op een verstandige manier georganiseerd, zonder dat de apotheek de controle verliest. Apothekers behouden de regie en blijven mede-eigenaar van het gehele proces op de RegioFilling-locatie.

Een ander belangrijk voordeel is het gebruik van geavanceerde software. Met handige tools zoals het FarmaLog-portaal kunnen apothekers het proces optimaal en efficiënt uitvoeren. Dit omvat logistieke processen zoals het beheren van het optimale assortiment, het bijhouden van de juiste voorraadniveaus, het rekening houden met geneesmiddelentekorten, preferentie en het optimaal bestellen van medicijnen. Hierdoor kunnen apotheken hun dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd kosten besparen.

Hoe ziet een RegioFilling-locatie eruit?

Een RegioFilling-locatie kan een grote apotheek met voldoende voorraad zijn, maar vaak zien we dat het een externe locatie is die groot genoeg is om voorraad op te slaan. Daarnaast zijn er sorteermachines nodig die ervoor zorgen dat de gepickte bulk medicijnen uit de voorraad worden omgezet naar individuele recepten. Een voorbeeld hiervan is de SpeedFilling van FarmaSort B.V., een machine die tot 450 receptregels per uur kan verwerken. Vervolgens worden deze recepten gesorteerd in bakken op apotheek- of instellingsniveau.

Wat RegioFilling in combinatie met een SpeedFilling extra interessant maakt, is de mogelijkheid om te sorteren op balie-, afhaalautomaat- bezorging- of instellingsniveau. Dit is vooral nuttig binnen een RegioFilling, waar meerdere apotheken op zijn aangesloten. Een bezorger kan namelijk één route rijden voor meerdere apotheken, in plaats van dat iedere apotheek zijn eigen bezorgers heeft. Dit bespaart tijd en geld en maakt het proces duurzamer.

Daarnaast kun je met het voorraadbeheer van FarmaSort B.V. je voorraad eenvoudig beheren op een RegioFilling-locatie. Alle recepten die worden afgehandeld en afgeboekt via de FMD-registratie en worden automatisch opnieuw besteld. In combinatie met de FarmaLog-systemen krijg je adviezen voor optimale bestelparameters, toevoegingen aan het assortiment en het verwijderen van uitlopende en incourante producten. Zo realiseer je een hoge beschikbaarheidsgraad met minimale tijdsinspanning.

Voorraad

1 of 6

Batch picking

2 of 6

Kast voor grote recepten

3 of 6

Batch medicijnen gereed voor sortering

4 of 6

SpeedFilling

5 of 6

Uitsorteren op sorteren op balie-, afhaalautomaat- bezorging- of instellingsniveau

6 of 6

Conclusie

De verschuiving van Local en Central Filling naar RegioFilling biedt apotheken een oplossing om efficiënter en duurzamer te werken, zonder verlies van autonomie en met behoud van hoge kwaliteit en snelheid. Het delen van kosten en resources maakt het een aantrekkelijk model, vooral in een markt die kampt met tekorten aan personeel en medicijnen.

Door de juiste technologieën en samenwerkingsverbanden te benutten, kunnen apotheken de uitdagingen van vandaag en morgen effectief het hoofd bieden.