1 / 4
ROTO FILLING, COMPACTE AFMETINGEN
TOEPASBAAR IN ELKE APOTHEEK
2 / 4
SPEED FILLING, MAXIMALE CAPACITEIT
IDEAAL VOOR CLUSTERAPOTHEKEN
3 / 4
EASY FILLING, OOK RENDABEL VOOR
APOTHEEKHOUDENDE HUISARTSPRAKTIJKEN
4 / 4
SERVICE IN EIGEN HUIS
 
Sorteren
Waarom sorteren?
Zolang het aantal te etiketteren en sorteren verpakkingen beperkt blijft, is handmatige verwerking goed te doen. Zodra het volume gaat toe nemen wordt het proces steeds complexer en vraagt het verhoudingsgewijs steeds meer arbeid. Juist bij toenemende volumes biedt een sorteeroplossing dan ook grote voordelen.
Waar moet een sorteeroplossing aan voldoen?
De experts van Farma Sort beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van sorteren. Zij willen deze vraag dan ook graag beantwoorden:
  • De allereerste en belangrijkste eigenschap van een sorteeroplossing is dat de benodigde producten niet per recept maar voor een groep van recepten (batch) tegelijkertijd verzameld of besteld worden. Deze manier van werken levert namelijk heel veel tijdswinst en efficiency op.
  • Eenvoudige instructies dienen de medewerker tijdens het proces te begeleiden.
  • Met behulp van sensoren dient gecontroleerd te worden of opgegeven instructies ook correct uitgevoerd worden.
  • Fysieke activiteiten welke door eenvoudige mechanische oplossingen kunnen worden overgenomen dienen bij voorkeur geautomatiseerd te zijn.
  • Doordat uw complete Local Filling proces aan een systeem wordt toevertrouwd dient dit een betrouwbare en kwalitatieve oplossing te zijn.
  • Tenslotte dienen sorteeroplossingen welke binnen een apotheek gebruikt worden compact te zijn, dit omdat ruimte in een apotheek in het algemeen genomen schaars en duur is.
Welke oplossing is nu het meest geschikt voor mijn situatie?
Door een ruim aanbod en een groot scala aan mogelijkheden is het moeilijk om een juiste keuze te maken. Om u hierbij te helpen worden in onderstaande tabel alle oplossingen/diensten met bijbehorende voordelen en eigenschappen op een rijtje gezet.
vergelijkingstabel local filling oplossingen
Local Filling vergelijkingstabel
1 varieerd per dienst 2 werkoppervlak van 5m² 3 werkoppervlak van slechts 2m² 4 werkoppervlak van 8m² 5 verwerkings capaciteit van 110 receptregels per uur (1 medewerker).6 verwerkings capaciteit van 180 receptregels per uur (1 medewerker). 7 verwerkings capaciteit van 450 receptregels per uur (2 medewerkers)